TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA MALAGASY GRATUITEMENT

Nataon' i Tobia fa nekena ny fangatahany ka dia efa ho faty izy; koa nantsoiny hankeo aminy Tobia zanany, Ce jour-là, Tb dia hoy izy taminy: Henoy ny teny aloaky ny vavako, anaka, ary alatsaho ho toy ny fototra mafy ao am-ponao izy. Souviens-toi, mon enfant, de tant de dangers qu' elle a courus pour toi, quand tu étais dans son sein. Et quand elle mourra, enterre-la auprès de moi, dans la même tombe. Tb Ary raha avy koa izay hahatapitra ny andro iainany, dia aleveno eo akaikiko izy. Mon enfant, sois tous les jours fidèle au Seigneur.

Nom:baiboly katolika malagasy
Format:Fichier D’archive
Système d’exploitation:Windows, Mac, Android, iOS
Licence:Usage Personnel Seulement
Taille:65.55 MBytesNataon' i Tobia fa nekena ny fangatahany ka dia efa ho faty izy; koa nantsoiny hankeo aminy Tobia zanany, Ce jour-là, Tb dia hoy izy taminy: Henoy ny teny aloaky ny vavako, anaka, ary alatsaho ho toy ny fototra mafy ao am-ponao izy.

Souviens-toi, mon enfant, de tant de dangers qu' elle a courus pour toi, quand tu étais dans son sein. Et quand elle mourra, enterre-la auprès de moi, dans la même tombe.

Tb Ary raha avy koa izay hahatapitra ny andro iainany, dia aleveno eo akaikiko izy. Mon enfant, sois tous les jours fidèle au Seigneur. N' aie pas la volonté de pécher, ni de transgresser ses lois. Fais de bonnes oeuvres tous les jours de ta vie, et ne suis pas les sentiers de l' injustice. Tb Amin' ny andro rehetra iainanao, manana an' Andriamanitra tsy miala ao an-tsainao, mitandrema tena mba tsy hinia hanao fahotana na oviana na oviana, na handika ny didin' ny Tompo Andriamanitrao.

Car, si tu agis dans la vérité, tu réussiras dans toutes tes actions, comme tous ceux qui pratiquent la justice. Manaova fiantrana amin' ny anananao, aoka tsy havilinao tsy hijery ny mahantra na dia iray aza ny tavanao, dia tsy hiamboho anao koa amin' izany ny tavan' Andriamanitra. Prends sur tes biens pour faire l' aumône. Ne détourne jamais ton visage d' un pauvre, et Tb Aoka ho mpiantra, araka izay azonao atao hianao; Mesure ton aumône à ton abondance : si tu as beaucoup, donne davantage; si tu as peu, donne moins, mais n' hésite pas à faire l' aumône.

Car l' aumône délivre de la mort, et elle empêche d' aller dans les ténèbres. Fa manafaka amin' ny fahotana rehetra sy amin' ny fahafatesana ny fiantrana, ary tsy hamela ny fanahy hidina any anatin' ny maizina. L' aumône est une offrande de valeur, pour tous ceux qui la font en présence du Très-Haut. Ho zary toky lehibe eo anatrehan' Andriamanitra ambony indrindra ny fiantrana, ho an' izay rehetra nanao azy.

Garde-toi, mon enfant, de toute inconduite. Tb Fadio avokoa, anaka, rahefa mety ho fahalotoana, ary afa-tsy amin' i vadinao, dia aoka tsy hisy asa mahameloka haninian' ny fieritreretanao anao.

Toi aussi, mon enfant, préfère tes frères, n' aie pas le coeur de mépriser tes frères, les fils et les filles de ton peuple, et prends ta femme parmi eux.

Parce que l' orgueil entraîne la ruine, et beaucoup d' inquiétude; l' oisiveté amène la pauvreté et la pénurie, car la mère de la famine, c' est l' oisiveté. Tb Aza avela hanjaka ao am-ponao, na amin' ny tenanao, na oviana na oviana, ny fiavonavonana, fa io no fototra niandohan' ny ratsy rehetra. Ne fais pas attendre au lendemain le salaire de ceux qui travaillent pour toi, mais paie-le tout de suite. Si tu sers Tb Raha misy olona miasa ho anao, aloavy miaraka amin' izay ny karamany, fa aza tanana izay karaman' ny mpikarama hijanona ao aminao na dia tapak' andro kely aza.

Ne fais à personne ce que tu n' aimerais pas subir. Ne bois pas de vin jusqu'à l' ivresse, et n' aie pas la débauche pour compagne de ta route. Tb Mitandrema tsara mba tsy hanao amin' ny hafa izay mahatezitra anao raha atao aminao. Donne de ton pain à ceux qui ont faim, et de tes habits à ceux qui sont nus. De tout ce que tu as en abondance, prends pour faire l' aumône; et quand tu fais l' aumône, n' aie pas de regrets dans les yeux.

Iaraho homana amin' ny noana sy ny mahantra ny haninao, ary ampitafio amin' izay fitafianao ny tsy mitafy. Sois prodigue de pain et de vin sur le tombeau des justes, mais non pour le pécheur. Asaovy haroso ny mofo aman-divainao, amin' ny fandevenana ny olo-marina, fa aza mihinana izany na misotro akory miaraka amin' ny mpanota.

Prends l' avis de toute personne sage, et ne méprise pas un conseil profitable. Milà hevitra mandrakariva amin' ny olon-kendry. En toute circonstance, bénis le Seigneur Misaora an' Andriamanitra amin' ny andro rehetra; mangataha azy hitari-dàlana anao, hanambina anao amin' izay kasainao hatao rehetra. Maintenant, mon enfant, je t' informe que j' ai déposé dix talents d' argent chez Tb Mampahalala anao koa aho, anaka, fa fony hianao mbola zazakely, dia nanome vola talenta folo an' i Gabelosa, any Ragesa tanànan' ny Meda aho, ary eto an-tànako izao ny rosia taminy.

N' aie pas peur, mon enfant, si nous sommes devenus pauvres. Tu as une grande richesse, si tu crains.

TÉLÉCHARGER MUSIC LHBIBA MI GRATUIT

Ny hananan’ny tsirairay Baiboly no tanjona

Eks In the third month, when the children of TAMIN' ny volana fahatelo taorian' ny nialan' ny Zanak' Isiraely tamin' ny tany Egypta , dia tamin' izany andro izany no nahatongavany tany an-efitr' i Sinay. Tamin' ny volana fahatelo aorian' ny nivoahany tany Ejipta , tamin' izany andro izany, no nahatongavan' ny zanak' Israely tany an' efitr' i Sinaia. Le troisième mois après leur sortie du pays d' Eks For they were departed from Ary rehefa nifindra niala teo Refidima izy ka tonga tany amin' ny efitr' i Sinay , dia nitoby teo amin' ny efitra; dia tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' ny Isiraely teo. Efa niala tany Rafidima izy; ary nony tonga tamin' ny efitr' i Sinaia , dia nitoby tao an' efitra; tandrifin' ny tendrombohitra no nitobian' Israely. Hitanareo ny nataoko tamin' i Ejipta , sy ny nitondrako anareo tamin' ny ela-boromahery, ary ny nitarihako anareo ho aty amiko. Koa ankehitriny, raha mihaino ny feoko hianareo, sy mitandrina ny fanekeko dia ho vahoakako manokana eo amin' ny firenena rehetra, satria ahy ihany ny tany rehetra, Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi.

TÉLÉCHARGER NETASQ UNIFIED MANAGER 8.1 GRATUIT

Ary Joba dia namaly an' i Jehovah ka nanao hoe: Dia namaly an' ny Tompo Joba ka nanao hoe: Et I know that thou canst do every thing, and that no thought can be withholden from thee. Fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy azo ferana ny fisainanao. Fantatro fa mahefa ny zavatra rehetra hianao, ka tsy misy hevitra sarotra ho anao. Je sais que tu es tout-puissant ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Iza no mahatakona ny fisainanao amin' ny tsi-fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho, dia zava-mahagaga loatra amiko, izay tsy takatry ny saiko. Iza moa izato manamaizina ny fandaharan' Andriamanitra tsy amim-pahalalana?

TÉLÉCHARGER VOIX POUR NAVIGON IPHONE GRATUIT

.

Similaire